Friday, July 27, 2012

Б.Энхтуяа "ТАЙТГАРАХУЙ"Мөнхийн дурлалыг би хүлээхгүй
Мөргөл залбирал би мэдэхгүй
Залбирал сураад ч хүслэн биелэхгүй
Замаасаа гарч чи наашаа ирэхгүй