Thursday, April 11, 2013

Ээж минь найз минь болж...
Энэ амьдралынхаа
Эрээн барааныг бодоод
Эхнэрээ дахин дахин хайрлана