Monday, July 20, 2009

П.Батхуяг : Амьдрал гэдэг жинхэнэ нэр дээр нэмэх нь

Бусад гэдэг төлөөний үг тэнцүү
Амь зуухын хамгийн гутамшигтай нь
Аргы нь олох гэж яарч явахад оршино.
Тэнэглэл гэдэг жинхэнэ нэр дээр нэмэх нь
Аргагүй гэдэг чимэх үг тэнцүү
Тэвчиж амьдрахын хамгийн гутамшигтай нь
Тэнэгүүдийн дунд сөхөрч сурахад оршино
Долдой гэдэг жинхэнэ нэр дээр нэмэх нь
Эсвэл гэдэг холбох үг тэнцүү
Доройтож буурахын хамгийн гутамшигтай нь
Доогуур харж дээгүүр санаархахад оршино
Тийм цаг хэрэв надад ирвээс
Сумтай буу худалдан авах дэлгүүр
Сураглаж олоход оршино.

No comments: