Thursday, May 6, 2010

Шүнтаро Таникава : Чулуу ба гэрэл

Чулуу гэрэл тусахад татгалздаггүй
Чулуу гэрлийг татаж авдаггүй
Чулуун дээр хөх түрүү суухад
Чухамдаа гэрэл түүний үсэн дээр гялтганана
Гэрэл ингэж эх дэлхийд хүрдэг юм

1 comment:

Frank said...

Та гэрэл шиг биш чулуу шиг л бай л даа.