Sunday, February 15, 2009

Нямбуугийн Нямдорж : Мөчир

Өнгөлөг навчсаа намрын салхинд алдчихаад
Өөрөө зөвхөн цулгүй үлдсэн мөчир
Өвдөж өвдөж үхэхийн өмнө байсан
Өвөг эцэгийн минь хатангир гарыг санагдуулна.

No comments: