Thursday, March 5, 2009

Д. Урианхай : Монголын чулуу

Аргал шиг хөх чулуу...
Энэ чулуу, - Цагаас ах чулуу!
Гэрэл шиг гэгээн чулуу...
Энэ чулуу, - Бурханаас гэмгүй чулуу!
Нулимс шиг дуугай чулуу...
Энэ чулуу,- Үгнээс үнэн чулуу!
Хүүхдийн амьсгаа шиг энхэр чулуу...
Энэ чулуу,- хүүгийн минь зулайнаас эмзэг чулуу!
Хүний толгой шиг үнэтэй чулуу...
Энэ чулуу, - Монголын чулуу!

No comments: