Saturday, April 24, 2010

КЛЕОБУЛ

Юм бүхэнд алтан дунджийг барьж чадсан хүн жаргалтай, амар тайван явдаг.

No comments: