Saturday, April 24, 2010

СОЛОН

Дуугүй суух нь хүчийг нэмнэ. Цагаа олох нь дуугүй суухын хүчийг нэмнэ.

No comments: