Saturday, April 24, 2010

ФАЛЕС

Юу хамгаас мэргэн бэ? Цаг хугацаа. Учир нь тэр л ганцаар тайлагдаагүй бүхнийг нээдэг.

No comments: