Monday, November 12, 2007

Такабоку Ишикава - Намрын тэнгэр уйтай хоосонНамрын тэнгэр уйтай хоосон
Ядахнаа хэрээ ч нисэхгүй


No comments: