Monday, November 12, 2007

Кобаяши Исса - Амьдрал гэдэг шүүдэр ...Амьдрал гэдэг шүүдэр.
Шүүдрийн дусалхан байг,
Гэлээ ч гэсэн дээ ...


No comments: