Monday, November 12, 2007

Като Сюсон - Өвлийн хайкуӨвлийн цагаан сарнай
Хэвтрийн хүний нүдийг
Яасан их гялбуулнав!


No comments: