Monday, November 12, 2007

Кобаяши Исса - Өвлийн хайкуЗа тэр, миний өмнөөс
Шинэ оны анхны усанд
Хэрээ шумбаж байна.


No comments: